FUNGSI DAN KEUTAMAAN ILMU TASAWUF


TASSAWUF adalah ; ilmu yang denganya anda belajar bagaimana berperilaku supaya berada dalam kehadliran Tuhan ALLOH Yang maha ada, melalui penyucian batin dan mempermanisnya dengan amal baik.Jalan tassawuf dimulai sebagai ilmu, tengahnya adalah amal, dan akhirnya adalah karunia ILLAHI.(Syech Ibn Ajiba .M1809)

Seorang suffi wajib mengamalkan ISLAM.tidak ada tassawuf tanpa fiqih, karena hukum hukum lahiriah dari ALLOH tidak bisa diketahui tanpa fiqih.Dan tidak ada fiqih tanpa tassawuf, karena tidak sempurna amal kecuali dibarengi tujuan menghadap diri kepadaNYA, juga tidak ada fiqih dan tassawuf tanpa iman.Maka menggabungkan keduanya menjadi suatu kewajiban, karena ketergantungan keduanya dalam hukum seperti ketergantungan Ruh dan Raga.(Syech Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al Hasani ).

Syech al Hafidz Abu Na’in Rahimahulloh berkata : Menjadi prinsip, bahwa menghadap diri kepada ALLOH dengan benar mensyaratkan adanya kesesuaian dirinya dengan apa yang diridloi ALLOH.Apa yang disyaratkan tidak syah tanpa terpenuhi syaratnya : ALLOH berfirman : “ ……dan Dia tidak meridloi kekafiran bagi hambaNYA….” ( QS:39 :7), maka merealisasikan keimanan menjadi kewajiban, sebagaimana firman ALLOH “ …….. dan jika kamu bersyukur, niscaya DIA meredhoi bagimu syukurmu itu …..” (QS;39:7)

Berbagai pendapat mengenai penamaan TASSAWUF, namun menurut Syech Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al Hasani ada lima rujukan untuk istilah TASSAWUF, sebagai berikut :

 1. Tassawuf berasal dari kata SHUFAH ( sehelai bulu ) karena seorang sufi bersama ALLOH adalah seperti sehelai bulu yang terlempar yang tidak mempunyai rencana apa apa.
 2. Tassawuf berasal daru shufa AL Qafa ( sehelai bulu dipunggung),karena kelembutanya,seorang sufi itu ringan dan lembut seperti bulu.
 3. Tassawuf berasal dari kata SIFAH ( ke indahan ).seorang sufi tersifati sifat sifat terpuji dan meninggalkan sifat sifat tercela.
 4. Tassafuf berasal dari kata SHAFAH ,bersih atau jernih.
 5. Tassawuf berasal dari kata SHUFFAH ( koridor) Masjid Nabawi yang menjadi tempat para ahli shuffah, karena setiap sufi mengikuti sifat yang telah oleh ALLOH kepada mereka dalam firmaNYA:

dan bersabarlah kamu bersama sama dengan orang yang menyeru Tuhanya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridloaaNYA “.( QS:18; 28 ).

Menurut Syech Zarug rahimahulloh Ayat ini merupakan dasar rujukan semua pendapat tentang tassawuf

Selanjutnya berbgai pendapat mengenai definisi tassawuf kami kemukakan sebagai berikut :

1.Syekh Junaid Al Bagdad :

Tassawuf : ialah hendaknya keadaanmu beserta ALLOH tanpa ada perantara

2. Syekh Ma’ruf Al Karokhi :

Tassawuf adalah mencari hakekat dan meninggalkan dari segalasesuatu   yang  ada pada tangan makhluq.

3.Dzunnun Al Misri :

Tassawuf adalah tidak payah karena mencari dan tidak susah musnahnya milik.

4.Sahal At Tastury

Suffi adalah orang yang bersih dari kotoran dan penuh pemikiran dan hanya memusatkan pada ALLOH semata tanpa manusia, dan sama baginya harta benda dengan tanah liat.

5. Prof.DR.HAMKA

Tassawuf adalah membersihkan jiwa dari pengaruh benda atau alam supaya dia mudah menuju kepada TUHAN

dari beberapa difinisi tersebut dapat disimpulkan :pada dasarnya Tassawuf adalah laku mendekatkan diri dari hamba kepada TUHANnya,dengan cara mensucikan diri melalui ibadah ibadah, meninggalkan sifat tercela dan menghiasi dengan sifat terpuji,sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia disisi ALLOH.

II.SUMBER TASAWUF

Dalam kitab Perkembangan Tassawuf Dari Abad ke Abad Prof.DR.HAMKA menyimpulkan:”Tassawuf islam tumbuh sejak tumbuhnya agama islam itu sendiri.Bertumbuh didalam jiwa pendiri islam itu sendiri,yaitu nabi Muhammad saw.Disauk airnya dari dalam AL Qur’an.

Syekh Ahmad bin Muhammad bin ‘Ajibah al Hasani ,mengatakan : Ilmu Tassawuf bersumber dari Al Qur’an, Sunnah, Ilham orang orang salih dan riwayat dari para ‘arif.

Beberapa ayat Al Qur’an sebagi landasan Tassawuf sebagai berikut :

1.Qur’an 3 ;Surat Ali Imron 31

Katakanlah ; Jika kamu mencintai ALLOH, ikutilah aku,niscaya ALLOH mencintaimu dan mengampuni dosa dosamu ALLOH maha pengampun maha penyayang.”

2.Al Qur’an 33:Al Ahzab :41 – 42

“Hai orang orang beriman berdzikirlah ( dengan menyebut nama ALLOH ),dzikir sebanyak sebanyaknya, dan bertasbihlah kepadaNYA diwaktu pagi dan petang.”

3.Al Qur’an 2:Al Baqoroh ;186

Dan apabila hambaku hambaku bertanya kepadamu tentang AKU maka ( jawablah ),AKU adalah dekat.AKU mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdo’a kepadaKU.Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintahku ) dan hendaklah mereka beriman kepadaKU, agarmereka memperoleh kebenaran “.

4.Al Qur’an2:Albaqoroh ;115

Timur dan barat adalah kepunyaan ALLOH, kemana saja kamu berpaling disitu ada wajah ALLOH sungguh.Alloh maha luas maha mengetahui “.

5.AlQur’an 50: Qof: 16

“ Dan sesungguhnya KAMI telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikan oleh hatinya,dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya .“

III.KEGUNAAN TASSAWUF

Buah yang diharapkan dari laku TASSAWUF adalah jiwa yang dermawan, hati yang tenang, dan pekerti yang baik kepada semua makluk.Dan Tassawuf dapat digunakan sebagai sarana untuk mendidik hati dan mengetahui alam gaib menuju buahnya tersebut diatas.Ilmu Tassawuf tidak berbicara tentang ungkapan lisan, melainkan tentang perasaan dan emosi.Ilmu ini tidak bisa dipelajari dari lembar kertas, melainkan diambil dari para ahli rasa.Imu ini tidak  bisa diperoleh dengan banyak ceritera, melainkan dengan melayani para guru dan menyertai para ahli kesempurnaan ( ahluluKamal)

Ilmu Tasawuf merupakan penyempurna dan syarat bagi semua ilmu lain, karena tidak ada satupun ilmu dan perbuatan kecuali bertujuan menghadap diri kepada ALLOH, dan ikhlas merupakan syarat dalam segala urusan.Syech As Sayuthi berkata :Ilmu Tassawuf menjadi penyempurna dan memperindah bagi ilmu ilmu lain,hubungan ilmu tassawuf dengan ilmu lain seperti hubungan ilmu bayan dan nahwu ataumenurut sych Zaruq;seperti ruh dan jasad.

IV. KEUTAMAKAN DAN HUKUM MEMPELAJARI TASSAWUF

Esesnsi utama dari tassawuf adalah Dzat yang Maha Tinggi,karena objek tassawuf adalah dzat  yang maha tinggi.Oleh karena itu ilmu yang membahas dzat yang maha tinggi secara mutlahk adalah  ilmu paling utama.Ilmu Tassawuf dibagian awal memberi petunjuk untuk takut kepada ALLOH, dibagian tengahnya memberikan petunjuk untuk bergaul dengan NYA. dan dibagian akhir memberi petunjuk untuk mengetahui NYA dan untuk mempergunakan seluruh waktu  untuk beribadahkepada NYA..

Syeikh ash –Shiqla r.a berkata :barang siapa membenarkan ilmu ini,maka dia tergolong orang orang pilihan, setiap orang yang memahaminya tergolong orang orang terpilih diantara orang pilihan, dan setiap orang yang berbicara dan berbincang tentang ilmu ini, adalah bintang yang tidak terlihat dalam lautan yang tidak terkuras airnya.

Jika engkau bertemu dengan orang yang dianugerahi sehingga membenarkan ilmu ini,maka gembirakanlahdia.Jika engkau bertemu dengan orang yang dianugerahi sehingga dia memhami ilmu Tassawuf ini irilah padanya. Jika engkau bertemu dengan orang yang dianugerahi berbicara ilmu Tassawuf, muliakanlah ia.Dan jika engkau melihat orang yang mengecam ilmu Tassawuf,maka jauhilah dan hindarilah dia, layaknya engkau lari menjauhi karena takut melihat singa.Tidak satu jenis ilmu  kecuali pada suatu waktu ilmu itu  tidak dibutuhkan , kecuali lmu Tassawuf.Selamanya tak ada seorangpun yang merasa tidak memerlukan lagi.

Menurut Imam AL Gozali, dari sisi syariat, hukum bertassawuf adalah fardlu ‘ain ( kewajiban individual ), karena setiap orang selain para nabi, pasti punya cacat atau penyakit

20 Komentar (+add yours?)

 1. WORLD BALON
  Feb 17, 2016 @ 10:52:19

  JAYALAH ISLAM DI DUNIA

  Balas

 2. hedi hamdani
  Agu 12, 2015 @ 14:51:34

  alhamdulilah mari mengenal lebih dalam dengan supaya kita kenal dengan diri kita

  Balas

 3. sriwidartilpmp
  Jul 25, 2015 @ 08:12:13

  Tasawuf harus dipahami setiap manusia tanpa kecualinya. Belum paham tasawuf sama saja agama yang dilakukan masih agama warisan nenek moyang……

  Balas

 4. asmuri bae
  Mei 07, 2015 @ 20:22:53

  Di dalam Tasawuf kita di ajarka ttg akhlak dan zikir pada sang khalik..buah dari keikhlasan kita berzikir lahir pribadi yang berakhlak dan dengan izin alloh mudah2an kita mendapat buah dari zikr kita …faham hakikat …mungkin sekali2 dapat maunah dari alloh…inti nya mengajarkan kita bertauhid dengan yakin akan adanya tuhan alloh ..bukan sekedar bisa mengucapkan nama Alloh…ingat ujar ulama orang berilmu agama saja tanpa keyakinan akan keberadaan tuhannya ilmunya tdak bermanfaat dan akan menjadi azab tapi orang yang beramal walau ilmunya paspasan lebih baik …oho maaf andai ana sok tau …tapin yakin dengan hati akan keberadaan Alloh yang maha gaib…bukan hanya dengan nalar saja atau kesng saja islam hati kafir..

  Balas

  • Landak Hisal
   Agu 25, 2015 @ 00:36:20

   Klo bisa jgn trllu cpt mngeluarkan kta2 kafer krna kita ni rahasia tuhan…
   Mohon ma,af klo sala ngomong

   Balas

 5. Sarah Lubis
  Mei 04, 2015 @ 18:51:10

  Bagus banget ulasannya ……saya pengen banget lebih tahu tentang ilmu tasawuf…..saya ingin mencari pembimbing atau guru buat belajar….

  Balas

 6. Firdaus Mustafa
  Mar 06, 2015 @ 19:52:32

  smoga umat islam mengerti tentang tasauf baik untuk mengasah hati dkat dgn ALLAH.SWTamiiin

  Balas

 7. Wahyudi Setiawan
  Okt 15, 2014 @ 09:57:14

  Alhamdulillah, semoga Allah Memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada kita semua…aamiin

  Balas

 8. padly jaya
  Jul 25, 2014 @ 18:11:53

  Assalamualaikum,saya mau skali belajar dan menjalani tasawuf,tapi saya gapunya Guru,sy khawatir tersesat kalau tdk ada Guru yg membimbing,sy ingin sekali mempunyai hati yg selamat (qolbun salim),krn hati yg sy punya skrg banyak penyakitnya.

  Balas

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: